Menu Sluit menu

Disclaimer

U vindt hier informatie over de intellectuele-eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op deze site en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules. Voor de informatie op deze site geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding.
 

Intellectuele eigendom
Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de YTiA-website zijn door auteursrechten beschermd.  Reproductie, mededeling aan en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden zijn toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Aansprakelijkheid
De YTiA-site-website is bedoeld om de activiteiten van het initiatief YTiA en de YTiA community beter bekend te maken. Het VBO is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site.

De informatie die hier is opgenomen:

  • is uitsluitend van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een natuurlijke persoon of een rechtspersoonentiteit gericht;
  • is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • is geen professioneel of rechtskundig advies.

Het VBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de YTiA-zijn website. De site bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de surfers die onze site bezoeken. Het VBO is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites. Het VBO zal de links naar die websites wegnemen zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Gebruik van cookies

Bekijk hier onze Cookie Policy.

Get in action!

Word ook YTiA ambassador

Angelika
Studente grafische vormgeving

Partners

Young Talent in Action is brought to you by following partners

Federale Politie-Police Fédérale